12. - 19. 2. 2011

This is alternative content.

Přeskočit navigační odkazy Home /  O EYOWF  /  co je EYOWF

Co je EYOWF

EYOF (European Youth Olympic Festival) - zkratka se používá při obecném označení této akce a také v souvislosti s její letní variantou.

EYOWF (European Youth Olympic Winter Festival) - zkratka se používá v souvislosti se zimní variantou akce.

Malá olympiáda budoucích hvězd

„Na soutěžích pro mládež je něco magického. Vidíte při nich talentované sportovce ještě předtím, než se stanou velkými a slavnými.“ – PATRICK HICKEY, prezident asociace Evropských olympijských výborů
Letní  a Zimní  evropský olympijský festival  mládeže představuje vrcholnou událost mladých sportovců ve věku 14 až 18 let. Tyto akce se konají ve dvouletých cyklech a vždy v lichých letech z iniciativy Asociace evropských olympijských výborů (EOV).
Iniciátorem a zakladatelem tzv. malých olympijských her dorostenců „starého kontinentu“ se stal na počátku 90. let minulého století současný prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge. Letní sporty měly soutěžní premiéru v roce 1991 v Bruselu, zimní o dva roky později v Aostě – v obou případech ještě pod starým názvem EYOD (European Youth Olympic Days).  
„Tento festival je velkou motivací pro mladé evropské sportovce, neboť dává smysl jejich kariéře už od samého počátku.“ – JACQUES ROGGE, prezident Mezinárodního olympijského výboru a zakladatel této soutěže
 
Oheň, hymny, ceremoniály
Založením významné sportovní akce pro mládež Evropa navázala na tradici jiných kontinentů – například na Asijské nebo Panamerické hry. O vysoké prestiži letních i zimních festivalů svědčí také to, že jejich součástí jsou slavnostní zahajovací a závěrečné ceremoniály, po dobu jejich trvání hoří olympijský oheň, nechybějí sliby sportovců a rozhodčích, při vyhlašování nejlepších závodníků zní na počest vítězů státní hymna a na stožáry stoupají vlajky všech medailistů.
Na letních festivalech startuje okolo 2 500 účastníků, v zimě dosahuje účast 1 300 aktérů. K pravidelným hostům těchto soutěží a současně k velkým fanouškům patří i významní státníci a politici. Jsou mezi nimi třeba čestný prezident Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch či současný prezident MOV Jacques Rogge, v minulosti EYOF či EYOWF navštívila dokonce britská královna Alžběta II., monacký princ Albert nebo mnozí další prezidenti, premiéři a ministři evropských zemí.
„Pro závodníky v dorosteneckém věku představují zimní i letní evropské festivaly totéž, co olympijské hry pro seniory, a osobně cítím velkou radost, že Liberecký kraj bude pořadatelem této akce.“ – MILAN JIRÁSEK, předseda Českého olympijského výboru
 
EOV – Asociace evropských olympijských výborů
Obě tyto soutěže dnes řídí Asociace evropských olympijských výborů a její komise pro letní nebo zimní variantu EYOF  za součinnosti s příslušnými mezinárodními i evropskými federacemi a organizačními výbory EYOF.

Asociace Evropských olympijských výborů (European Olympic Committee) je sdružení 49 evropských olympijských výborů. Oficiální sídlo EOV se nachází v sídle MOV v Lausanne. Prezidentem EOV je Patrick Joseph Hickey z Irska, víceprezidentem Alexander Kozlovskij z Ruska a generálním sekretářem Raffaele Pagnozzi z Itálie. EOV má šest odborných komisí – předsedou komise pro EYOF (EYOWF) je Guido de Bondt z Belgie.

21.10.2011


NOC
COOL News
Fotogalerie
Užitečné odkazy
Počasí
Kontakt

anketa

Líbil se Vám EYOWF 2011 v Libereckém kraji?
53%
47%