12. - 19. 2. 2011

This is alternative content.

Přeskočit navigační odkazy Home /  O EYOWF  /  EYOWF 2011

EYOWF 2011

Ožijí moderní areály, získají i další střediska
Největší sportovní mládežnická akce v České republice se uskuteční v Liberci a dalších centrech Libereckého kraje v termínu 12. – 19. února 2011. Její účastníci budou bojovat o medaile v osmi disciplinách: ledním hokeji, krasobruslení, běhu na lyžích, skoku na lyžích, severské kombinaci, alpském lyžování, snowboardingu a biatlonu.
Po skončení mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 se tak moderní liberecké areály na Ještědu a ve Vesci dočkají opětovného využití při významné mezinárodní události. V Liberci bude centrum a veškeré zázemí tohoto festivalu, ale při této příležitosti ožijí také některá další přirozená centra zimních sportů v Jizerských horách a v regionu: Jablonec nad Nisou, Rejdice, Harrachov, Česká Lípa. Tím spíše, že v roce 2010 bude Liberecký kraj navíc hostitelem rozsáhlé generálky na EYOWF v podobě Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky.
 
Střediska a areály pro jednotlivá sportovní odvětví:
Alpské disciplíny Liberec Ještěd
Běh na lyžích Liberec Vesec
Skoky na lyžích Liberec Ještěd
Severská kombinace Liberec Ještěd, Vesec
Lední hokej Liberec Tipsport arena
Krasobruslení Liberec Svijanská aréna
Biatlon Jablonec nad Nisou Břízky
Snowboarding Rejdice

Snowpark

 
Cíl projektu EYOWF 2011
  • Kvalitní uspořádání festivalu 2011 po stránce sportovně technické, společenské a finanční
  • Prezentace Libereckého kraje a České republiky; propagace české kultury a pohostinnosti
  • Zapojení obyvatelstva, sportovního prostředí, klubů a firem do příprav a organizace
  • Výchova dětí a mládeže v rámci doprovodného vzdělávacího programu pro školy v duchu základních olympijských hodnot: fair play, tolerance, solidarity, vzájemného porozumění a přátelství
  • Motivace dětí a mládeže k pohybovým aktivitám a sportu, smysluplné naplnění volnočasových aktivit
  • Vytvoření optimálních podmínek pro mladé talentované domácí sportovce a podpora jejich kariéry
  • Využití a ev. vylepšení infrastruktury sportovišť
  • Pobídka pro turismus a cestovní ruch v regionu
 
Jak jde čas
Září 2006: Liberec podal kandidaturu napořadatelství 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 2011.
Září 2006: Zástupci Asociace evropských olympijských výborů (EOV) navštívili Liberec i další střediska v regionu a důkladně si prohlédli všechna navrhovaná sportoviště a zázemí pro účastníky. Ocenili blízkost a snadnou dostupnost jednotlivých areálů. 
Prosinec 2006: Na svém zasedání 9. prosince v Bruselu Asociace evropských olympijských výborů zvolila Liberec jako pořadatele 10. EYOWF 2011.
Červen 2007: Představitelé Libereckého kraje, Českého olympijského výboru a  Asociace evropských olympijských výborů podepsali smlouvu, která definuje zapojení jednotlivých stran do organizace akce.
Listopad 2007: Liberecký kraj schválil kandidaturu na pořadatelství Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v termínu 31. ledna až 5. února 2010, která bude zároveň sloužit jako generálka na EYOWF 2011.
Listopad 2007: Liberecký kraj vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky a studenty středních a vyšších uměleckých škol na vytvoření loga 10. EYOWF 2011.
Březen 2008: Autorkou vítězného návrhu loga se stala Veronika Vysloužilová, studentka Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou.
Květen 2008: Na semináři v Sorrentu jmenoval EOV koordinační komisi pro dohled nad přípravami 10. EYOWF 2011, jejímž předsedou se stal Janko Dvoršak ze Slovinska.
Srpen 2008: Český olympijský výbor vybral na základě výběrového řízení Liberecký kraj jako pořadatele Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky.
Říjen 2008: První inspekční pobyt koordinační komise EOV v Liberci a dalších sportovních střediscích EYOWF 2011.  

Říjen 2008: Spuštěny oficiální webové stránky www.eyowf2011.cz .

Leden 2009: Začal vycházet pravidelný měsíční zpravodaj EYOWF 2011 info v českém jazyce. Jeho recipienty jsou mj. představitelé politického a společenského života České republiky a Libereckého kraje, ČOV, sportovní svazy, střední školy v regionu a média.
Leden 2009: Úvodní tisková konference EYOWF 2011 spojená se slavnostním křtem loga za účasti hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera a předsedy Českého olympijského výboru Milana Jiráska.
Únor 2009: Liberecký kraj společně s organizačním výborem EYOWF 2011 iniciovaly unikátní výzkum na dvanácti středních školách v devíti největších městech regionu. Výzkum podpoří speciální projekty propagující sport, zdravý životní styl a samotný festival, ale i s ním související společenské a kulturní aktivity. 
Únor 2009: Zástupci Libereckého kraje a organizačního výboru EYOWF 2011 převzali v polském Szczyrku pořadatelskou vlajku, symbol mládežnické olympiády.
Duben 2009: Organizační výbor zahájil nábor dobrovolníků, kteří se budou spolupodílet na přípravách a průběhu festivalu. EYOWF TEAM vytvoří zhruba 500 členů.
Květen 2009: Byly zveřejněny výsledky exkluzivního výzkumu, který pro organizační výbor a Liberecký kraj zpracovala agentura Factum Invenio. V devíti městech a na dvanácti středních školách regionu odpovídalo 777 studentů na otázky týkající se jejich volnočasových aktivit. Výsledky sloužily jako podklady pro vznik doprovodného programu na podporu EYOWF 2011 pro žáky základních a studenty středních škol v Libereckém kraji.
Červenec 2009: Delegace organizačního výboru a Libereckého kraje se zúčastnila letního festivalu 2009 v Tampere. Cílem pobytu bylo především získat zkušenosti z pořadatelství této akce a seznámit se s kvalitou sportovišť i zázemím.
Srpen 2009: Organizační výbor ve spolupráci s Asociací evropských olympijských výborů, jednotlivými pořadatelskými městy i Českým olympijským výborem zkompletoval historickou medailovou bilanci jednotlivých disciplín ze všech předešlých devíti ročníků zimních festivalů.
Srpen 2009: Organizační výbor EYOWF 2011 se poprvé sešel ve své kompletní sestavě a v tomto složení se nyní pravidelně schází nad detailními přípravami festivalu ve všech složkách organizace.
Září 2009: Slavnostní start rok a půl trvajícího doprovodného programu pro základní a střední školy vyCOOL se! na podporu EYOWF 2011. Jeho smyslem je nejen vtáhnout mládež do ojedinělé atmosféry EYOWF 2011, ale nabídkou zajímavých aktivit ji zejména motivovat k pohybu a sportu.
Září 2009: Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler jmenoval lyžařského činovníka a diplomata Romana Kumpošta čestným prezidentem organizačního výboru EYOWF 2011. Prvními členy předsednictva se staly Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru, a Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje.
Listopad 2009: Organizátoři EYOWF 2011 prošli s dobrým hodnocením důležitou prověrku stavu příprav festivalu. Všechny složky organizace detailně prověřoval Janko Dvoršak, předseda koordinační komise Asociace evropských olympijských výborů (EOV) pro EYOWF 2011.
Listopad 2009: Organizátoři EYOWF 2011 prezentovali aktuální stav příprav na 38. zasedání Valné hromady Asociace evropských olympijských výborů (EOV) v Lisabonu. Česká republika je vnímána jako pořadatel na vysoké úrovni.
Prosinec 2009: Evropská unie poskytla na pořádání EYOWF 2011 finanční dotaci ve výši dva miliony eur (zhruba 51,5 milionu korun). EYOWF 2011 je tak první sportovní akcí v historii ČR spolufinancovanou z evropských peněz. 
Leden 2010: 31. 1. - 5. 2. se konala generálka pro organizátory EYOWF 2011 v podobě Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky (ODM 2010). Zúčastnilo se celkem 923 sportovců do 14 let ze všech krajů ČR, bojovalo se o medaile v 11 sportovních disciplínách v 10 areálech pěti měst Libereckého kraje (Liberec, Jablonec nad Nisou, Harrachov, Česká Lípa, Kořenov-Rejdice).
Březen 2010: Organizační výbor EYOWF 2011 uzavřel tři důležité dohody pro konání festivalu. Prostory kolejí Technické univerzity v Liberci se promění v olympijskou vesnici a místo konání medailových ceremoniálů, Clarion Grandhotel Zlatý Lev v Liberci se stane oficiálním hotelem pro ubytování významných VIP hostů a liberecká Tipsport arena se stane místem konání zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, hokejového turnaje a soutěží v krasobruslení.
Duben 2010: Účast na zahájení EYOWF 2011 potvrdil prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge. Ve dnech 12. až 13. února 2011 s v Liberci zároveň uskuteční zasedání výkonného výboru Asociace evropských olympijských výborů (EOV) v čele s jeho předsedou Patrickem Hickeym.
Květen 2010: EYOWF 2011 podpoří osm mladých talentovaných českých sportovců, kteří se staly Tvářemi pro každou z osmi soutěžních disciplín na programu festivalu. Tyto Tváře se rovněž zúčastní EYOWF 2011.
Červen 2010: Organizátoři festivalu oslovili osm špičkových českých sportovců, kteří podporují mladé sportovce a přijali patronát nad všemi sportovními disciplínami EYOWF 2011. Patrony se stali - Ondřej Bank (alpské disciplíny), Lukáš Bauer (běh na lyžích), Veronika Vítková (biatlon), Roman Koudelka (skoky na lyžích), Marek Schwarz (lední hokej), Pavel Churavý (severská kombinace), Tomáš Verner (krasobruslení) a Michal Novotný (snowboarding).
Červen 2010: Na tiskové konferenci v Liberci se slavnostně odhalil maskot EYOWF 2011, rampouch Rampič Fundič. Slavnostního křtu se zúčastnili Patroni i Tváře festivalu včetně zástupců Libereckého kraje a Českého olympijského výboru.
Srpen 2010: Vyhlášení velké soutěže pro střední školy Libereckého kraje s názvem Evropa v srdci Evropy. Studenti na speciálních krychlích výtvarně zobrazí všech 49 zemí Asociace evropských olympijských výborů (EOV). Soutěž podpoří Evropská unie částkou tři miliony korun.
Září 2010: Díky velkému zájmu o spolupráci na připravách EYOWF 2011 z řad veřejnosti byl půl roku před zahájením festivalu naplněn tzv. EYOWF Team. Ten čítá na 500 dobrovolníků, osm z nich je ze zahraničí.
Říjen 2010: Po prvním kole přihlášek se k účasti na EYOWF 2011 přihlásilo 49 zemí Evropy. Omluvily se pouze tři státy - Ázerbajdžán, Malta a Portugalsko. Na EYOWF 2011 přijede 1529 členů zahraničních výprav.
Listopad 2010: V Liberci se konala poslední inspekce koordinační komise pro EYOWF 2011 před zahájením festivalu. Členové komise v čele s jejím prezidentem Janko Dvoršakem ze Slovinska prověřovali stav připravenosti jednotlivých složek organizace. Následovala inspekce technických delegátů, kteří si detailně prohlédli všech sedm sportovních areálů.
Listopad 2010: Dosud největší a nejkomplexnější zkoušku své připravenosti absolvovali pořadatelé EYOWF 2011. Seminář se zástupci všech evropských olympijských výborů, které se soutěže zúčastní, se zabýval detailní prověrkou sportovní infrastruktury, organizace i logistiky a dal jasný signál, že festival v Libereckém kraji je připraven.
Prosinec 2010: Pořadatelé festivalu představili medaile, o které budou usilovat účastníci festivalu. Jsou vyrobené ze skla a připomínají zářící diamant. Jejich autorkou je studentka Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru Barbora Hrubá, která zvítězila v soutěži uměleckých škol. V průběhu EYOWF se rozdá 216 exemplářů.

Leden 2011: Delegace organizátorů festivalu navštívila Atény, kde jí zástupci Řeckého olympijského výboru předali  pochodeň s olympijským ohněm. Plamen byl zažehnut na stadionu Panathinaiko, památném místě antické historie a dějišti prvních novodobých olympijských her 1896. Tento oheň bude provázet průběh evropské olympiády mládeže 2011.

Únor 2011: V termínu od 12. do 19. února se v Libereckém kraji konal 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF) 2011. Zúčastnilo se ho 1 514 členů zahraničních sportovních výprav ze 44 zemí Evropy. Slavnostního zahájení v Tipsport areně v Liberci se osobně zúčastnil i Jacquess Rogge, prezident Mezinárodního olympijského výboru.
 

 

 

21.10.2011


NOC
COOL News
Fotogalerie
Užitečné odkazy
Počasí
Kontakt

anketa

Líbil se Vám EYOWF 2011 v Libereckém kraji?
53%
47%