12. - 19. 2. 2011

This is alternative content.

Přeskočit navigační odkazy Home /  Dobrovolníci  /  základní informace

Základní informace

Dobrovolnický EYOWF TEAM

Stejně jako každá jiná velká sportovní událost, tak i EYOWF 2011 -  by nemohl být uspořádán bez pomoci dobrovolníků. Tým dobrovolníků pro EYOWF 2011 se nazývá EYOWF TEAM a má celkem 500 členů, kteří se aktivně zapojili do příprav a organizace festivalu. Jejich nábor začal v dubnu 2009 a od té doby se společně s organizačním výborem EYOWF 2011 podíleli na několika sportovních akcích. Tou největší byly Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010, které se staly velkou generálkou na samotný festival.

Pro vzájemnou spolupráci v rámci festivalu jsou dobrovolníci rozděleni do 18 oblastí, ve kterých budou během celého týdne trvání EYOWF organizačnímu výboru pomáhat. Setkání dobrovolníků s jednotlivými manažery sekcí probíhala posledních několik měsíců před festivalem a díky nim se dobrovolníci nejen řádně proškolili, ale také vzájemně seznámili mezi sebou i s organizátory akce.

Organizační výbor se společně s dobrovolníky bude snažit o bezproblémový průběh festivalu a o organizaci jedinečné sportovní události pro všechny její účastníky.

Případné dotazy ohledně dobrovolníků můžete adresovat na vanda.sulcova@eyowf2011.cz, anebo se dotazovat na tel. čísle  484 840 236.


 
Dobrovolníkem může být každý
Každý člověk má vrozenou schopnost svobodně a nezištně nabízet své znalosti, čas a úsilí a dobrovolně pracovat pro veřejný zájem i ve prospěch jiných lidí a okolí. Prakticky všichni jsme schopni něco takového udělat. Lišíme se pouze v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak činit. Tou pravou odměnou za vykonanou činnost se stávají nová přátelství, nové znalosti, zkušenosti a uvědomění si hodnoty vlastní i ostatních. Dobrovolnictví přináší užitek jak osobě nebo osobám, pro které se vykonává, tak i samotnému dobrovolníkovi. Dobrovolnická činnost posiluje důvěru a vzájemnost, za hranicemi přispívá i ke kulturnímu poznávání a učení. Je základním stavebním prvkem občanské společnosti a posiluje kulturní identitu, překračuje hranice států a jazyků, hranice věku, hranice jednotlivých společenských skupin a hranice našeho vnitřního světa.
Zdroj: stránky inexsda.cz
 
Kdo je dobrovolník…
 • zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí

 • k dobrovolnictví ho v drtivé většině vedou důvody morální (potřeba pomoci)

 • dostatečně si věří v tom, že může sám změnit určité věci

 • je odhodlán udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se sám zapojil do činnosti, která je nedostatečně zajištěna lidskými zdroji

 • neváhá obětovat část svého volného času a energie pro druhé

  

Dobrota obsahuje všechny ostatní ctnosti.
- Hugo -
 
Požitek z dobrých skutků je právě v tom, když je člověk vykoná.
Žádné dobro není příjemné, jestliže je s tebou nikdo nesdílí.
- Seneca ml. -
 
 
 
Oblasti spolupráce na EYOWF 2011
V rámci EYOWF TEAMU s námi můžete spolupracovat v následujících sekcích:
 

Accreditation

 • tvorba a výdej akreditačních karet, práce na PC, podávání informací účastníkům

Accommodation
 • asistence při ubytovávání v olympijské vesnici a VIP hotelu, informační služba ubytovaným účastníkům

Catering
 • občerstvovací servis pro účastníky, organizátory a hosty závodů v některých areálech

Ceremonies & Events
 • asistence a pomoc při slavnostních ceremoniálech (zahajovací, závěrečný, medailové) a dalších společenských událostech v rámci festivalu

Communication & Media
 • asistence při provozu tiskového střediska, administrace webových stránek, spolupráce při výrobě denních novin, sběr zajímavostí a podkladů, psaní článků a aktualit, rozhovory s účastníky

Fun Zone
 • organizace doprovodného zábavného programu v olympijské vesnici

IT
 • instalace a rozmístění výpočetní techniky do stanovených míst v areálech a uvedení do provozu, následná kontrola a údržba, zajištění dispečinku

NOC´s assistants
 • celodenní asistence u přidělené olympijské výpravy, vyzvednutí delegace na letišti Praha Ruzyně, následný doprovod do Liberce na ubytování (Olympijská vesnice Harcov, pomoc při ubytování, usnadnění orientace v OLV), doprovod na sportoviště (orientace na sportovišti), kulturní a turistický servis, servis v NOC Department

Medical
 • skupina pro antidopingové kontroly, doprovod závodníků při antidopingových odběrech

Observer programme
 • spolupráce v rámci programu, který je určen pro tzv. study groups – skupiny organizátorů z dalších pořadatelských zemí, které budou v budoucnu připravovat podobné prestižní sportovní akce

OC offices
 • pomoc při všeobecné organizaci festivalu

Promotion & Marketing
 • propagace festivalu, distribuce propagačních a reklamních materiálů, zajištění informačních center a center pro prodej suvenýrů, výzdoba oficiálních prostor festivalu, činnost maskota, administrativní podpora sekce

Sport – race office
 • práce v závodní kanceláři, pomoc při zajištění chodu závodů, administrativní práce

Sport – venues
 • pomoc při zajištění organizace závodů, pořadatelská činnost

Sport – dispatching
 • náplň webových stránek sportovními informacemi, práce s informačním systémem, zajištění hromadné komunikace v rámci stanovených skupin festivalu

Technical support

 • zajištění techniky a materiálu v areálech, technická podpora, branding

Transport
 • koordinace a navigace vozidel na parkovištích a příjezdových komunikacích, poskytování dopravních informací

VIP service
 • asistence pro VIP hosty festivalu

Volunteers

 • pomoc při koordinaci dobrovolníků, tvorba zázemí pro členy EYOWF TEAMU, informační servis pro dobrovolníky

 

21.10.2011


NOC
COOL News
Fotogalerie
Užitečné odkazy
Počasí
Kontakt

anketa

Líbil se Vám EYOWF 2011 v Libereckém kraji?
53%
47%